Over Betere Gebouwen

0

Betere Gebouwen – Zijn circulair

Stevens Van Dijck en LBP|SIGHT doen veel waardevolle ervaringen op in projecten zoals NN Workspace 2020 van de NN Group, Renovatie Frederiksplein voor de Nederlandsche Bank en projecten voor het Rijksvastgoedbedrijf. In deze projecten is circulariteit een speerpunt in de projectambities. Door dit soort projecten ontwikkelen beide organisaties inzichten die de moeite waard zijn om te delen.

Voortkomend uit de drive om de wereld echt meer circulair te maken is het idee ontstaan deze inzichten te delen. Circulariteit als thema is mooi, interessant en urgent. Maar het is ook een breed thema dat vraagt om belichting van meerdere kanten.

Het platform Betere Gebouwen is ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van Stevens Van Dijck gestart. Vanuit verschillende kanten uit de bouw werden inzichten gedeeld rondom het thema Betere Gebouwen. Nog steeds vinden we dit relevant en goed om bij stil te staan en dus pakken we hierop door. Alleen nu met de toepasselijke ondertitel: Betere gebouwen – zijn circulair.

Een grote diversiteit aan invalshoeken
Betere gebouwen zijn circulaire gebouwen: dit onderwerp verkennen we vanuit een grote diversiteit aan invalshoeken. Dit doen we door artikelen, kennis en ervaring te delen over het thema circulariteit en de effecten daarvan op het bouwproces: van definitie tot en met beheer.

Artikelen op deze pagina komen tot stand via interviews met mensen met diverse achtergronden, vanuit de volle breedte van de circulaire bouw. Daarbij belichten we de succesverhalen, maar ook naar punten die niet zijn gelopen zoals gedacht. Zo willen we een compleet beeld neerzetten. Een beeld dat herkenbaar moet zijn en waar we allemaal van kunnen leren. In de interviews komen verschillende thema’s aan bod:

– circulair leren: interessante circulaire projecten – het mag bijna voor zich spreken!
– circulair PVE: de rol van wetgeving en het Bouwbesluit
– circulair PVA: circulariteit in de verschillende fases van het bouwproces
– circulair meten: de meetbaarheid van circulariteit

Verder kijken we ook naar de toekomst van circulariteit en bouwen. Hoe denkt u dat we bouwen in 2040?

Vind je dit een interessant artikel? Deel het met je netwerk.

Reacties