Zo creëert Nationale Nederlanden duurzame, hoogwaardige en functionele kantooromgevingen

0

Gezonde, slimme en duurzame werkplekken. Ruimte voor agile werken, scrum en meer creatieve, innovatieve werkruimtes. Betere verlichting, stimulatie van trapgebruik. Interactie, openheid. Zo ziet Nationale Nederlanden (NN) de nieuwe inrichting van haar kantoren voor zich. Locaties Haagse Poort en Delftse Poort ondergaan een grootse renovatie, om het werkplezier van de medewerkers te vergroten.

NN hecht veel waarde aan een duurzame, kwalitatief hoogwaardige en functionele kantooromgeving. Met een duurzame kantooromgeving wordt duurzaamheid in brede zin bedoeld. Dus kwalitatief hoogwaardige producten die lang meegaan, een lage belasting op het milieu hebben, circulair zijn en die eenvoudig verplaatsbaar of herbruikbaar zijn. Maar ook duurzaam omgaan met E- en W-installaties. Bijvoorbeeld het verlagen van het energiegebruik binnen de kaders van de verhuurdersinstallatie en sturing naar aanwezigheid via CO2- en bewegingssensoren.

Het project staat aan de vooravond van start uitvoering. In dit project worden beide locaties van NN volledig gerenoveerd. Het gaat om ongeveer 48.000 m2 verhuurbaar vloeroppervlak (VVO) in de locaties Delftse Poort en Haagse Poort. In een parallelle verbouwing op twee locaties worden de 24 verdiepingen gefaseerd geoogst en opnieuw ingericht. Dit terwijl het gebouw en de overige verdiepingen in gebruik blijft. Er is integraal ontworpen op onder andere de volgende thema’s: gezonde werkomgeving, akoestiek, diversiteit, beleving, circulariteit en NN branding.

De scope van het project? De bouwkundige aanpassingen, binnenwanden, installatieaanpassingen, maatwerkmeubels, vloerbedekking en de kantoorinrichting.

Stevens en van Dijck en LBP|SIGHT trekken samen op in het projectteam van de renovatie. Het vertrekpunt is niet een lege kantoorvloer, maar de huidige situatie mét de huidige inrichting als vertrekpunt. Ook de ambities van een gezonde en veilige werkplek zijn een basiswaarde.

Stevens Van Dijck begeleidt NN bij het ontwerp- en bouwproces als extern projectmanager. De gebouwen in Den Haag (Haagse Poort) en Rotterdam (Delftse Poort) hebben natuurlijk ieder hun eigen kenmerken. Toch zijn er zeker schaalvoordelen door de locaties samen als één project te benaderen. Zo is voor beide locaties een ontwerp gemaakt door eenzelfde ontwerpteam, gebaseerd op een projectambitie die de gebouwen overstijgt.

Het bouwteam is geselecteerd op basis van een concurrentiegerichte dialoog. Dit bouwteam werkt het definitieve ontwerp integraal uit, waarbij Stevens Van Dijck vervolgens de werkzaamheden van de verschillende uitvoerende partijen coördineert.

LBP|SIGHT heeft de ambities van 100% circulair en 0% afval uitgewerkt in een kader met definities. Voor het afwegingskader circulariteit ligt de focus op de combinatie van circulaire strategie en het daadwerkelijke effect daarvan op de milieukosten van het ontwerp. De complete werkvloer is vervolgens geïnventariseerd en van milieukosten voorzien, om zo de startwaarde van het project vast te leggen.

Van alle aanwezige materialen heeft LBP|SIGHT een overzicht gemaakt van de reguliere afvalscenario’s – wat gebeurt er met een gipswand als je die afvoert? – en de kansen voor afvalscenario’s die leiden naar zero waste. Op basis daarvan is een projectspecifieke afvalladder ontwikkeld. Recycling naar een gelijke grondstoffenwaarde staat als nulpunt in de ladder. Alle betere oplossingen zoals hergebruik scoren positief en alle slechtere oplossingen zoals verbranden met energieterugwinning scoren negatief. Stort is verboden en niet opgenomen op deze ladder. De scope van de afvalladder is verbreed naar bouw- en verpakkingsafval.

Workspace 2020 is een ambitieus project waarin we leren en experimenteren. Meer weten over het circulaire begrip oogsten, het ontwerpen en hoe we verhuizen binnen NN? Lees dan Oogsten, ontwerpen en verhuizen – Workspace 2020 Nationale Nederlanden.

Vind je dit een interessant artikel? Deel het met je netwerk.

Reacties