Sander Ros Architect/directeur |RoosRos Architecten

Circulair ontwerpen: heeft de ‘klassieke’ architect nog toekomstperspectief?

0 ·Leestijd: 2:15 minuten

Wat komt er na het Betere Bouwen? Niet alleen fysiek, maar ook nieuwe maatschappelijke en technologische omstandigheden. Vermoedelijk bestaat er straks geen klassieke architect meer. Reden genoeg om na te denken over onze nieuwe, nu nog onbekende rol.

Vandaag én in de toekomst willen wij blijven werken met respect voor de natuur, voor mensen en hun gebouwen. We noemen dat respectvol rentmeesterschap. Als perspectief en vertrekpunt van ons werk als architect. Bouwen voor nu én voor morgen.

'Het doel is om de buitenwereld zoveel mogelijk binnen te laten: groen, licht, lucht en ruimte'

Buitenwereld

Een beter gebouw is naar ons idee een gebouw waar je gezond leeft en werkt, en waarin je je plezierig voelt. Zo’n gebouw draait om welbevinden. Precies hierom gaat het bij een gebouw dat wij op dit moment in Eindhoven ontwerpen voor een basisschool. Vertrekpunt is onderwijs in de open lucht, in het groen van een park. Omdat het kan regenen, zetten we er een dak op. Omdat het kan waaien, bouwen we er gevels omheen. En omdat er voor licht en lucht installaties nodig zijn, integreren we deze in een slim dak. Maar het doel is om de buitenwereld zoveel mogelijk binnen te laten: groen, licht, lucht en ruimte.

De school kent geen klaslokalen; de leerlingen volgen de lessen op onderwijseilanden rond een centrale ‘woonkamer’. Het dak oogt licht, omdat het rust op houten spanten. Midden in de school bevindt zich een groene buitenruimte. Met als gevolg dat je overal in het gebouw ruimte en groen beleeft, en frisse lucht ademt.

'Iedereen maakt straks deel uit van een netwerk en levert daarin meerwaarde door te doen wat het beste bij hem of haar past'

Nieuwe rollen

Wij, architecten en bouwers, zijn altijd bezig om onszelf te blijven verbeteren. Met behoud van de aandacht voor energie- en materiaalkosten zoeken we nu naar nieuwe mogelijkheden om gezonde en toekomstgerichte gebouwen te ontwerpen. Volgens principes uit de natuur.

In die context zijn wij onszelf aan het ‘omzetten’ en nieuwe rollen aan het oefenen. We verwachten bovendien dat de architect in zijn huidige vorm niet blijft bestaan. Technologische veranderingen brengen ons in een andere rol. In de toekomst zal een aantal architectenbureaus doorgroeien tot grootschalige full service organisaties, met veel automatisering en professionele processen. Daarnaast opereert een groot aantal kleinere designbureaus die focussen op samenwerking in netwerken en exclusieve innovaties. Het bestaande onderscheid in functies en disciplines vervaagt. De klassieke architect bestaat straks niet meer. Iedereen maakt deel uit van een netwerk en levert daarin meerwaarde door te doen wat het beste bij hem of haar past.

Co-creatie

Wijzelf oefenen met die nieuwe rollen. De aannemer die opdracht geeft voor een bouwinformatiemodel, de architect als ontwikkelaar, de architect als procesbegeleider en inspirator, de architect als onderdeel in een breed netwerk. RoosRos wil ervaren en voelen hoe het is om in een andere context te doen waar wij als architecten goed in zijn.

De bouwer bestaat straks ook niet meer. Die is dan – samen met onder andere de architect – ‘huisvester’ geworden. In co-creatie maken we samen de nieuwe gebouwde omgeving. Gezonder, met nog meer accent op de belevingswaarde en toekomstwaarde van de bebouwde omgeving.

Virtual reality zal de wereld steeds meer beïnvloeden. Denk aan internet of things, augmented reality en de mogelijkheden om een virtuele wereld over de reële wereld heen te projecteren. De architect als programmeur of de programmeur als architect….

Vind je dit een interessant artikel? Deel het met je netwerk.

Reacties