Coen van Dijck CEO D/DOCk

Gezond en duurzaam wonen, werken en ontspannen staan centraal in eerste ReDock-dorp in Spanje

0 ·Leestijd: 3:15 minuten

Wij spreken over betere gebouwen. En dat al zo’n vijftien jaar. We zouden in ons denken toch langzamerhand verder moeten zijn. Met betere gebouwen alleen komen we er niet. Het gaat inmiddels en met enige urgentie over veel meer. Een betere wereld. Toch?

Sinds in 2006 de film ‘An inconvenient truth’ van Al Gore verscheen is het publieke bewustzijn over de gevolgen van ons handelen op de natuurlijke bronnen van de aarde sterk gegroeid. In juli 2017 blies Gore de discussie nieuw leven in met ‘An Inconvenient Sequel: Truth to Power’. Wij kunnen nu niet anders dan in beweging komen en de destructieve effecten op de aarde stoppen voordat zij onomkeerbaar zijn geworden.

‘Wij realiseren leefomgevingen die uitgaan van een gezonde en duurzame manier van leven.’

Holisme

We staan voor de opgave ons te herbezinnen op alles wat we weten, wat we doen en wat we gedaan hebben. Hoe pakken we het aan als we weer helemaal van voren af aan zouden kunnen beginnen? Met onze economie, onze technologie, onze landbouw, en inderdaad ook met onze architectuur. Van belang is dat we geen van deze aspecten, dimensies of disciplines nog langer los van elkaar zien. Dat we ze allemaal in onderlinge samenhang beschouwen en ontwikkelen. Holisme heet dat.

ReDock, een initiatief van design studio D/DOCK, heeft de handschoen opgepakt. In ReDock werken creatieve en financiële professionals samen om leefomgevingen te realiseren die uitgaan van een gezonde en duurzame manier van leven. Dat gebeurt door op een heel andere manier te kijken naar wonen, werken, ontspannen en leren. Het eerste ‘ReDock-dorp’ wordt binnenkort werkelijkheid, als onderdeel van een uitgebreid eco-restauratie project in centraal Spanje.

Gewoon doen

In Spanje lukt het ons om op meerdere dimensies tegelijk te denken en te handelen. Door te kiezen voor de kleine schaal én vooral door het gewoon te doen. In Andalusië hebben wij een stuk grond verworven van zo’n 650.000 duizend hectare. Een kale wildernis, bestaande uit droge grond en enkele tot ruïnes verworden woningen en gebouwen. Vroeger bedreven de mensen hier landbouw, nu is het gebied door gebrek aan water en biodiversiteit verdord en verdroogd. In Alti Planos  zijn we letterlijk van de grond af aan begonnen. Met het ambitieuze doel om in 100 weken het complete ecosysteem te herstellen en ervoor te zorgen dat de bodem weer voldoende vocht vasthoudt. Zodat de landbouw en andere activiteiten zich weer kunnen ontwikkelen. Wetenschappers, boeren en andere experts leveren hun bijdrage. In hun rol van deskundigen, zeker, maar ook als mensen die de wereld echt anders en opnieuw willen vormgeven.

‘We transformeren 650.000 hectare naar de toekomstige manier van landbouw, wonen en leven.’

Duurzame leefwijze
In de komende 15 jaar wordt Alti Planos getransformeerd van een landschap vol stenen en zand tot een vruchtbaar ecosysteem. De biodiversiteit die zo belangrijk is voor het voortbestaan van onze planeet, wordt hersteld. Het gebied zal werk opleveren voor honderden jonge boeren. Het oude dorpje Alti Planos wordt door ReDock gerenoveerd. Het gaat dienen als het centraal informatiepunt voor dit gebied. Behalve woningen, logies, kantoorruimte en sportfaciliteiten komt er in het dorp ook een school die educatie verzorgt op het gebied van eco-restoratie en het behoud van biodiversiteit. Met het dorp willen we laten zien dat het mogelijk is op een duurzame manier te leven, die aansluit bij een evenwichtig toekomstmodel.

Innovatie

Essentieel is dat deze gezonde en duurzame leefwijze samengaat met moderne, comfortabele voorzieningen en innovatiekracht. Daarom zijn de nieuwste technieken op het gebied van duurzame energietoepassingen beschikbaar. Maar er wordt ook geëxperimenteerd met diverse vormen van zelfvoorziening, samen met partners die wereldwijd aan de toekomst bouwen. In economisch opzicht gaan we ervan uit dat het dorp en de infrastructuur gedeeld eigendom zijn van bewoners en gebruikers. Er is dus geen sprake van monopolistisch eigendom. De achterliggende gedachte is deze: als het goed gaat met het dorp en het ecosysteem, gaat het ook goed met de gebruikers. Ecologische landbouw en de innovatiekracht van de groene dorpen vormen samen het verdienmodel van een ‘Platteland 3.0′: individuele vrijheid, een gezonde levensstijl, een optimale connectie met de stad, maar alles ten dienste van het behoud en herstel van ons ecosysteem.

‘Hier denken mensen niet langer in hokjes en gebruikers.’

Spiritualiteit

Het dorp La Junquera ontstaat nu. Het wordt voor veel mensen interessant. Waar markten en belangen vervagen, zoeken mensen en werelden elkaar op. Om de balans te herstellen, maar ook om samen verder te gaan en niet langer te denken in hokjes en gebruikers. Het wordt een plaats waar oudere mensen zich kunnen blijven ontwikkelen en van betekenis blijven voor de samenleving. Waar kinderen het leven leren maar begrijpen hoe zij hun talenten kunnen inzetten voor betere keuzes in de toekomst. Waar mensen werken en tegelijk zorg dragen voor hun eigen voedsel- en ecosysteem. In het dorp worden geen fossiele brandstoffen gebruikt, er is praktisch geen CO2-uitstoot onder meer doordat mensen minder vlees eten en leven in harmonie met de natuur

 

Je kunt zeggen dat ons project deel uitmaakt van een spirituele beweging. En dat is ook zo. Want spiritualiteit wordt belangrijker in ons leven naarmate we ons verder uit onze comfortzone hebben begeven. Er is nog iets wat opvalt: in ons dorp gaat het niet alleen meer over betere gebouwen. Als dat zo zou zijn, zouden we hele zaak weer uit elkaar trekken…
Mijn credo ten slotte: niet verder over praten, gewoon doen!

Vind je dit een interessant artikel? Deel het met je netwerk.

Reacties

Gerelateerde artikelen