Betere Gebouwen zijn Circulair

Betere Gebouwen bestaat 2 jaar: terugblik op NN Workspace 2020

0 ·Leestijd: 02:00

In juli 2022 bestaat het platform Betere Gebouwen zijn Circulair twee jaar. In 2020 sloegen bouwmanagementbureau Stevens Van Dijck en advies- en ingenieursbureau LBP|SIGHT de handen ineen om hun kennis over en ervaring met circulaire projecten te delen. Ter ere van dit jubileum blikken we terug op het project waar het allemaal mee begon: NN Workspace 2020, de circulaire renovatie van de kantoren van Nationale Nederlanden in Den Haag en Rotterdam.

Peter Jansen, Portfoliomanager Workspace 2020 bij Nationale Nederlanden, trapt af en vertelt dat duurzaamheid voor Nationale Nederlanden een heel belangrijk thema is. “Daarom besloten we om echt serieus in te zetten op circulaire en duurzame ambities. Dat betekende onder andere 100% circulair werken, 0% afval en een zo laag mogelijke milieukostenindicatie (MKI).”

Gerwin Beukhof, adviseur milieu & duurzaamheid bij LBP|SIGHT, vult aan. “Vanuit LBP|SIGHT hebben we Nationale Nederlanden geholpen met het concretiseren van deze ambitieuze doelstellingen. Bij circulariteit is het belangrijk dat je kijkt naar de hele levenscyclus van een product, van grondstof tot afval. En je moet kijken naar meerdere (milieu)aspecten. Duurzaamheid en circulariteit staan nooit op zichzelf.”

Een van de aspecten die een rol spelen, is de esthetische kant. Dirk Zwaan, architect bij Fokkema & Partners: “We hebben ervoor gekozen om een ontwerp of maatwerkmeubel niet volledig uit te ontwerpen, maar om te werken met design manuals. Samen met de andere partijen zijn we die beelden verder gaan uitwerken. Ik ben er echt trots op dat het ons als architecten is gelukt om die torenhoge ambities daadwerkelijk te realiseren. Deze lessen nemen we mee in al onze andere projecten en willen we ook graag uitdragen naar de maatschappij om ons heen.”

Voor Lotte de Jong, Sustainability Strateeg bij Gielissen, was de overgang van lineair naar circulair erg interessant: “Met vakmanschap, engineering en al onze energie hebben gekeken hoe we het project niet alleen betaalbaar konden houden, maar het ook konden realiseren in de tijd die we hadden. Het was gaaf om materialen of meubels een-op-een te kunnen herinzetten.”

Jan Mulder, Sustainability Manager bij Fair Furniture Group: “Circulaire projecten lopen altijd anders dan verwacht. Situaties veranderen, omdat meubelstukken zijn verplaatst of omdat er slijtage optreedt. Je moet dus heel flexibel zijn en elke keer schakelen om de juiste producten op de juiste plek te krijgen. Ik denk dat alle partners in dit project een fantastische prestatie hebben neergezet.”

Ook Astrid van Dun, projectmanager bij Stevens Van Dijck, kijkt met een goed gevoel terug op het project. “Circulair bouwen is een hele creatieve manier van bouwen. De succesfactor in dit project was de samenwerking tussen alle partijen in het bouwteamproces. Het hergebruik van alles en het niks weggooien: dat zat er bij iedereen in.”

Over Betere Gebouwen zijn Circulair

Stevens Van Dijck en LBP|SIGHT doen veel waardevolle ervaringen op in projecten zoals NN Workspace 2020 van de NN Group, Renovatie Frederiksplein voor de Nederlandsche Bank en projecten voor het Rijksvastgoedbedrijf. In deze projecten is circulariteit een speerpunt in de projectambities. Door dit soort projecten ontwikkelen beide organisaties inzichten die de moeite waard zijn om te delen.

Voortkomend uit de drive om de wereld echt meer circulair te maken is het idee ontstaan deze inzichten te delen. Circulariteit als thema is mooi, interessant en urgent. Maar het is ook een breed thema dat vraagt om belichting van meerdere kanten. Op Betere Gebouwen zijn Circulair verkennen we het onderwerp circulariteit vanuit een grote diversiteit aan invalshoeken. Dit doen we door artikelen, kennis en ervaring te delen over het thema circulariteit en de effecten daarvan op het bouwproces: van definitie tot en met beheer.

Vind je dit een interessant artikel? Deel het met je netwerk.

Reacties

Schrijf een reactie