Bennie Hilderink Projectleider | Binx Smartility

LocHal Tilburg: gaaf project!

0 ·Leestijd: 2:15 minuten

Betere gebouwen zijn ook voor bouwers interessant en aantrekkelijk. Maar als het hart van een bouwer sneller gaat kloppen, heeft hij een echt gaaf project onderhanden. De uit 1924 daterende LocHal in Tilburg is er zo één.

Sinds 2016 geeft Binx Smartility leiding aan de verbouwing van de Tilburgse LocHal. Wij verwierven de opdracht op basis van UAV-GC. Daarin is de gemeente Tilburg als opdrachtgever vooral initiatiefnemer. Op onze beurt geven wij binnen kaders aan wat we ervan gaan maken, hoe we dat doen en uiteraard tegen welke prijs. Daardoor hebben wij veel meer ruimte en vrijheid dan gebruikelijk.

‘Wij hebben veel meer ruimte en vrijheid dan gebruikelijk.’

Niet zo logisch

Op zichzelf is het trouwens niet zo logisch om het werk aan de LocHal te gieten in de vorm van  geïntegreerde samenwerking. Dat komt vooral door de historische vorm en betekenis van het gebouw. Om goed te verwoorden wat de gemeente precies met de LocHal wilde verwezenlijk zijn er diverse adviseurs aangetrokken: adviseurs voor de bouwkundige aspecten, voor de restauratie, voor  het interieur en ook voor de diverse constructies. Op basis van hun gezamenlijke specificaties konden wij begin 2017 met twee trajecten starten.

Ontwerpen en detailleren

In het voorbereidingstraject hebben we onderzocht we hoe we de vragen van de opdrachtgever zo goed mogelijk konden beantwoorden. Het voorlopig ontwerp hebben we uitgewerkt tot een definitief ontwerp, dat gebruikt kan worden voor de aanvraag van de bouwvergunning. We hebben een technisch ontwerp gemaakt met spelregels waaraan alles moet voldoen. En we hebben een uitvoeringsontwerp gemaakt, zeg maar een gedetailleerde ontwerptekening. Op basis daarvan zijn de eerste tekeningen inmiddels gereed.

Glas eruit

Onderwijl zijn we in mei 2017 begonnen met het uitvoeringstraject. Dat betrof toen nog vooral het sloopwerk. Inmiddels is dat bijna helemaal afgerond. Ook met de restauratie van de buitenkant zijn we gestart. In overleg met Monumentenzorg gaan we het glas in de gevels toch helemaal vervangen, in tegenstelling tot de geplande 40%. Drie gevels krijgen helemaal nieuw glas, in de vierde worden de bruikbare restanten teruggeplaatst. Rond deze tijd beginnen we ook binnen: met het slaan van heipalen voor een nieuwe fundatie.

‘Wij kunnen onze creativiteit inzetten om er iets moois van te maken.’

Krenten in de pap

Voor ons zijn projecten als de LocHal de krenten in de pap. In de gekozen samenwerkingsconstructie zijn de plannen niet zo uitgewerkt en dichtgetimmerd. Vaak zijn er van dergelijke oude gebouwen ook geen tekeningen. We laten ons ook iedere keer verrassen door bestaande constructies, fundaties, bevestigingen en verbindingen. En dus kunnen wij onze creativiteit inzetten om er iets moois van te maken. Creatieve oplossingen moeten we ook nog vinden als in de loop van 2018 enkele panden vlak tegen de LocHal worden gebouwd. Hoe zal de nieuwe bouwput bereikbaar zijn en hoe bereiken gebruikers van de LocHal hun bestemming? Van dat soorten dingen dus. Dat maakt het werken aan de LocHal bijzonder en uitdagend.

Wij bouwers houden van oude gebouwen en van bouwtechnische oplossingen die in de loop der tijd zijn gevonden en toegepast. Zij prikkelen onze verbeelding en ons enthousiasme om dergelijke panden te behouden, te verbeteren en een verlengd leven te geven.

Vind je dit een interessant artikel? Deel het met je netwerk.

Reacties

Gerelateerde artikelen