Over Betere Gebouwen

0

Betere Gebouwen – Zijn circulair

Stevens Van Dijck en LBP|Sight doen veel waardevolle ervaringen op in projecten zoals NN Workspace 2020 van de NN Group, Renovatie Frederiksplein voor de Nederlandsche Bank en projecten voor het Rijksvastgoedbedrijf. In deze projecten is circulariteit een speerpunt in de project ambities. Beide organisaties ontwikkelen door deze projecten inzichten die de moeite waard zijn om te delen.

Voortkomend uit de drive om de wereld echt circulairder te maken is het idee ontstaan deze inzichten te delen. Circulariteit als thema is mooi, interessant en urgent. Het is echter een breed thema, en vraagt om belichting van meerdere kanten.

Het platform Betere Gebouwen is twee jaar geleden gestart ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van Stevens Van Dijck. Vanuit verschillende kanten uit de bouw werden inzichten gedeeld rondom het thema Betere Gebouwen. Nog steeds vinden we dit relevant en goed om bij stil te staan en dus pakken we hierop door. Alleen nu met de toepasselijke ondertitel; Betere gebouwen – zijn circulair.

Betere gebouwen, zijn circulaire gebouwen.
Het thema circulariteit verkennen we vanuit een grote diversiteit aan invalshoeken. En door artikelen, kennis en ervaring te delen over het thema circulariteit en de effecten daarvan op het bouwproces, van definitie tot en met beheer.

Artikelen op deze pagina komen tot stand door het houden van interviews. Waarbij volgende thema’s als uitgangspunt worden aangehouden:

– Wat versta jij onder circulariteit?

– Hoe komt dit terug in je projecten? Welke ontwikkeling zie je daarin?

– Hoe komt circulariteit terug in de verschillende fases van een bouwproces? (Planvorming, aanbesteding, ontwerp, uitvoering, exploitatie)

– Wat is de rol van wetgeving/bouwbesluit in relatie tot circulariteit?

– Wat is de rol van MPG/MKI in een circulair proces?
– Hoe wordt er over 20 jaar gebouwd?

– Waar heb je circulariteit bewust níet ingezet?

– Wat is voor jou een typisch een circulair project?

– En tot slot, hoe bouwen we in 2040?

Wilt u een bijdrage leveren aan of meer weten over Betere Gebouwen?
Contact opnemen kan met Bram Jongejan (SVD), via mail of op +31623411403, of Sara Vellenga (LBP|Sight) via mail of op +31653193855.

Vind je dit een interessant artikel? Deel het met je netwerk.

Reacties

Gerelateerde artikelen