Elsje Visser Owner Gouden Appels Interieurs

Beter bouwen is teamwork

0 ·Leestijd: 3:15 min

Het betere gebouw ontspringt aan het (collectieve) brein dat zich laat inspireren door mensen. Deel de visie voor betere gebouwen en benadruk daarbij dat die verder gaat dan alleen het gebouw.

Een goed gebouw is niet alleen een technisch goed object dat voldoet aan alle moderne richtlijnen en mogelijkheden. Een beter gebouw sluit vooral aan bij de menselijke maat. Juist voor interieurontwerpers ligt er een mooie rol om die menselijke maat tot uiting te brengen. Dat gebeurt doorgaans helemaal aan het eind. Als iedereen die het gebouw gemaakt heeft, al naar huis is.

Twee werelden

Doordat mijn werk steeds is gericht op zowel ‘praktisch’ als ‘mooi’ lijkt het vaak neer te komen op het ‘wegwerken’ van het gebouw als pure uiting van technische en economische noodzakelijkheid. De oplossingen die vanuit die noodzakelijkheid worden gevonden lijken voort te komen uit de motivatie om een gebouw als product af te leveren en niet een (geheel aan) gebruiksruimte. Ik constateer nog vaak gescheiden werelden tussen de totstandbrenging van een gebouw en de ingebruikname ervan. We weten inmiddels dat de directe omgeving invloed heeft op ons mentale functioneren. Een goed gebouw biedt dus niet alleen alle juiste faciliteiten voor het fysieke functioneren, maar voor een optimaal mentaal functioneren.

“Mijn grote inspiratiebron is een opdrachtgever met een sterke visie en een krachtige ambitie”

Dromen zichtbaar maken

Stap 1 is te bepalen wat het uitgangspunt van de opdrachtgever is. Wat zijn de uitdagingen, waar is hij of zij trots op, welke aspecten zijn over- of juist onderbelicht, wat zijn de drijfveren, waarden, familie,  passies, hobby’s, guilty pleasures, etc.  Met meteen de volgende belangrijke vraag: wat is de droom, het doel, de ambitie? Een goed interieur maakt het persoonlijke DNA, de dromen en doelen zichtbaar. Feedback daarop leidt er bijvoorbeeld toe dat opdrachtgevers herkennen wat ze willen, terwijl ze zich daar nog niet bewust van waren. Of dat zij zich in hun herkomst erkend voelen, wat hen weer motiveert om vanuit hun eigen identiteit autonoom te functioneren.

Het interieur laat op een prachtige manier zien wie je bent en waar je voor staat. Het is tegelijk een uitingsvorm en inspiratiebron voor alledag. Het is essentieel voor de dagelijkse vitaliteit op weg naar je dromen en doelen. Mijn grote inspiratiebron is dan ook een opdrachtgever die met een sterke visie, een eigen karakter en met een krachtige ambitie iets in de wereld wil zetten dat de wereld voor iedereen beter maakt.

Voor en na

Kennis delen!

Wat willen we als bouwers dan neerzetten? Wat is onze visie, nu ons economisch denken meer en meer aan het veranderen is en zich richt op de menselijke maat en duurzaamheid? Is de cirkel dan niet rond? Om te zorgen dat de basis goed is? Hoe dragen we bij aan maatschappelijke, economische en ecologische duurzaamheid? Het antwoord op deze vragen is: betere gebouwen maken!

Er zijn op dit terrein veel ontwikkelingen gaande. Het ‘out of the box’ denken viert hoogtij. Overal wordt kennis ingewonnen en gedeeld. Ook ik ben dit steeds aan het onderzoeken, onder andere door veel contacten te onderhouden met professionals uit verschillende terreinen binnen de bouw. Dat is denk ik de kern van de ambitie om betere gebouwen te maken: kennis delen! Volgens mij kan dat nog breder dan het nu al vaak gebeurt.

“Door een breder gedragen belang gaan de neuzen dezelfde kant op en ontstaat een team”

Door de hele keten

Verschuif de focus van voornamelijk technische en economische optimalisering naar de menselijke maat. Dit werkt op een positieve manier door op onze vooruitgang en dus ook op elkaar aanvullende bedrijfstakken. Doe dat door in een veel eerder stadium in contact te gaan met professionals wier expertise ligt in het vertalen van een gebouw als object naar een gebouw als gebruiksruimte. Dat zijn de mensen die in contact staan met de gebruikers. Daar zit veel kennis, bijvoorbeeld over de universeel menselijke behoefte aan licht, over ruimtelijkheid en geborgenheid, lucht, natuur, veiligheid en expressie. Aspecten die te maken hebben met de eigenwaarde en eigen normen en waarden.

Naarmate professionals met dezelfde instelling kennis uitwisselen ontstaat een andere invalshoek op de kwaliteitscriteria. We leren elkaar beter begrijpen. Door een breder gedragen belang gaan de neuzen dezelfde kant op en ontstaat er een soort team dwars door de hele keten van opdrachtgever tot gebruiker.

Overstijgende visie

Het betere gebouw ontstaat door soepelere bouwprocessen met beter gewaardeerde opdrachtgevers, ontwerpers, uitvoerders en gebruikers. Wat resulteert bijna vanzelf in hoogwaardigheid, van constructie tot gebruikerservaring, waarin optimaal en ontwikkelingsbestendig wordt omgaan met materiaal en kapitaal. Kortom: duurzaamheid. Een beter gebouw is letterlijk langer houdbaar.

Dit is vaak best lastig, omdat de uiteindelijke gebruiker van het gebouw soms pas in het laatste stadium instapt. De daadwerkelijk opdrachtgever heeft dan vaak een heel ander oogmerk dan de gebruiker.

Juist daarom is het van belang kennis te delen en een overstijgende visie te ontwikkelen. Werken met visie is essentieel. Dan gaat het om onze eigen visie, maar nog meer die van onze opdrachtgevers en gebruikers.

Vind je dit een interessant artikel? Deel het met je netwerk.

Reacties

Gerelateerde artikelen